Prawa konsumenta

Darmowa pomoc prawna

W sytuacji, gdy sklep odmawia przyjęcia reklamacji lub nie reaguje na nasze zgłoszenia, możemy skorzystać z dostępnych instytucji prawnych. Z początku możemy skierować się o bezpłatną pomoc prawną, np. do Federacji Konsumentów czy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów. W razie zakupu w sklepie z siedzibą w innym kraju europejskim, należy zwrócić się do Europejskiego Centrum Konsumenckiego.


Polubowny sąd konsumencki

Początkowym miejscem do którego możemy się skierować jest polubowny sąd konsumencki. Jest to najtańsza forma rozstrzygania sporów w trybie arbitrażu. Wnioskując o rozpatrzenie sporu, nie jesteśmy zobligowani do kosztów wpisu sądowego. Polubowne sądy konsumenckie występują przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej. Rozprawa arbitrażowa może odbyć się jedynie wtedy, gdy sklep wyrazi chęć w niej udziału.


Sąd powszechny

Jeżeli nie możemy lub nie chcemy rozwiązać sprawy w drodze arbitrażu, zostaje nam sąd powszechny i dwa rodzaje postępowania: uproszczone oraz zwykłe.

Obowiązkiem jest tutaj wpis sądowy (można starać się zwolnienie z tej opłaty). Na czas postępowania sądowego warto wynająć prawnika.

W przypadku drobnych możemy skorzystać z prawnika wyżej wspomnianych organizacji konsumenckich,przy większych kwotach warto powierzyć sprawę wynajętemu przez nas prawnikowi. Końcowe koszty obsługi prawnej ponosi strona przegrana, chyba że sąd obciąży nimi Skarb Państwa.